Wij nemen geen nieuwe leerlingen meer aan.

Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Robert de Lange, ik ben 55 jaar oud en heb 36 jaar mijn rijbewijs. Ik ben Roberts Rijschool begonnen omdat ik het leuk vind om mensen iets bij te brengen waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Geen moeilijke filosofieën en gedachtengangen. Ik benader ieder persoon op dezelfde manier en kijk naar de potentie van ieder individu. Samen bepalen we hoe snel we door de lesstof gaan. Voor de personen die al wat ervaring hebben op enig vlak zal dat resulteren dat het examen sneller aangevraagd kan worden. Voor de ander geldt een rustige aanpak met meer tijd voor uitleg en om te oefenen. Kortom wat je insteek ook is je bent welkom bij Roberts Rijschool.

“Met vriendelijke groet Robert de Lange

De lessen van Roberts Rijschool duren 1,5 uur.  Genoeg tijd om heen en weer te rijden naar Alkmaar. Dit is tevens het examengebied waar Roberts Rijschool zich op richt

We nemen de tijd. Geen haastige lessen. We nemen ruim de tijd om alle stappen die bij elke handeling hoort rustig door te nemen

Alleen in de auto. Als je het prettiger vindt dat er niemand anders in de auto zit behalve de instructeur dan houden we daar rekening mee. Je hoeft dan niemand naar zijn of haar huis te rijden.

Roberts Rijschool hanteert een gunstig uurtarief. Het uurtarief is € 57,50. De lessen van 1,5 uur kosten € 85,00. Als u in één keer 10 lessen betaald kost dat € 825,-! Een besparing van € 25,00

Bij Roberts Rijschool is de klant Koning. Wij zullen zo veel mogelijk rekening houden met de tijden dat een leerling kan rijden. Mocht er door school of werk iets tussenkomen waardoor de les niet door kan gaan en op een ander tijdstip gegeven moet worden. Geen punt. Natuurlijk willen we dit wel zo vroeg mogelijk weten zodat we er met de planning rekening mee kunnen houden.

Alle tarieven op een rijtje:

 • 1 uur rijles € 57,50
 • 1,5 uur rijles  € 85,00
 •  10 x 1,5 uur rijles   € 825,00
 • Tussentijdse toets + auto € 230,00
 • 1e praktijkexamen + auto € 260,00
 • Herexamen + gebruik auto € 260,00

(voor de examens geldt het prijsniveau 2024)

 

Het nieuwe rijden

Bij het praktijkexamen wordt er door de examinator op gelet hoe het Nieuwe Rijden wordt toegepast door de kandidaat. Het Nieuwe Rijden is een manier van rijden die milieuvriendelijk is en die goed is voor je eigen portemonnee. Tijdens de rijlessen wordt hier aandacht aan besteed. Voor meer informatie: www.hetnieuwerijden.nl.

Bijzondere verrichtingen

Het rijexamen B is per 25 maart 2019 geüpdatet. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.

Sinds september 2011 moet elke examenauto een navigatiesysteem hebben. Het gebruik van dit systeem is voor de examinator nu nog een van de drie mogelijkheden waaruit hij kan kiezen voor het examenonderdeel zelfstandig routerijden. Van de andere mogelijkheden vervalt het rijden naar een oriëntatiepunt (aangegeven plek). De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Update

De update van het autorijexamen betreft ook de bijzondere verrichtingen. Hierbij maakt de stopopdracht plaats voor recht achteruit rijden. Daarnaast wordt de opdrachtgeving voor de bijzondere verrichtingen preciezer. De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.

Verder wordt de situatiebevraging uit het examen gehaald, omdat examenkandidaten hierdoor uit hun ritme kunnen worden gehaald. De situatiebevraging blijft wél een onderdeel van de tussentijdse toets. Daarmee kan het bijdragen aan gevaarherkenning, vooral als hieraan extra aandacht wordt besteed in de rijopleiding. De situatiebevraging blijft ook gehandhaafd bij T-praktijkexamens.

Tussentijdse toets

Indien gewenst kan de leerling kiezen om tijdens de rijopleiding een tussentijdse toets (TTT) te doen. De TTT is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het echte rijexamen en kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiele exameneisen. De instructeur rijdt mee tijdens de TTT. Na afloop van de toets krijg je advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. De TTT duurt even lang als een rijexamen.

Wat kan ik zelf regelen?

Alleen je rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet je rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen. Dat gaat zo:

 1. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode. Onthoud je inloggegevens goed.
 2. Ga daarna naar www.cbr.nl en log in met je DigiD’ code. Kijk bij direct regelen -> Opleider machtigen
 3. Machtiging voor praktijkexamen/-toest. Daarna auto kiezen.
 4. Je eigen email-adres invullen en opleider zoeken. Het rijschoolnummer van Roberts Rijschool is 7911F0. Kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam, in dit geval Roberts Rijschool. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen. Als de naam op het voertuig niet overeenkomt met de rijschool die je gemachtigd hebt, dan kan het CBR besluiten om je examen niet door te laten gaan.
 5. Je rijschool ontvangt een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.
 6. Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtigingAls je met de rijlessen begint is het ook raadzaam om gelijk met je theorie te beginnen. Je kan bij Roberts Rijschool de benodigde theorieboeken lenen. Via www.cbr.nl kan je een theorie examen aanvragen (dichtstbijzijnde lokatie is Alkmaar). Kijk op de site www.cbr.nl -> Direct regelen -> Examen reserveren of wijzigen. Theorie-examen auto BTH. De kosten hiervan zijn € 41,-. Het is noodzakelijk om je theorie te halen voordat we een Tussentijdse Toets of een Praktijkexamen aan kunnen vragen.

Het beste resultaat hebben mijn leerlingen met de tweedaagse cursus van theorieweekend.nl

 

Gezondheidsverklaring

Het CBR wil ook graag een eigen verklaring waarin je vermeldt of je gezond bent. De kosten hiervan bedragen € 41,50 (per 01-01-2022) en kan je gelijk via Ideal overmaken aan het CBR. Wacht hier niet te lang mee. Zolang je dit niet hebt ingevuld kan er geen praktijkexamen worden aangevraagd.

 1. Ga naar www.cbr.nl,
 2. Kijk bij Direct regelen ->  Gezondheidsverklaring rijbewijs invullen en log in met je DigiD’ code.
 3. Gegevens invoeren.
 4. Soort voertuig Personenauto (B)
 5. Medische vragen invullen.
 6. Ondertekenen en betalen.

Mocht je een van de vragen met ja moeten beantwoorden, lees dan goed hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

 

2 to Drive

“Het rijbewijs voor 17-jarigen is een blijvertje”

“vrijdag 11 november 2016”

De mogelijkheid voor 17-jarigen om het rijbewijs te halen wordt in de wet vastgelegd. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat jongeren vanaf 17 jaar kunnen opgaan voor het rijexamen. Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen.

Minister Schultz van Haegen: ‘Jonge en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken. Met de regeling voor begeleid rijden is het rijbewijs halen niet de eindstreep, maar juist het begin van een leertraject. Door een jaar lang onder begeleiding te rijden, zitten jongeren op hun achttiende ervarener achter het stuur.’

Het wetsvoorstel volgt op een tijdelijke regeling met begeleid rijden (2toDrive) die in 2011 van kracht is geworden.  Uit een evaluatie van deze regeling door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gebleken dat de deelnemende jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen, alvast veel rijervaring opdoen en zo op een veilige manier leren autorijden voordat ze alleen de weg op gaan. Inmiddels zijn er ruim 170.000 17-jarigen geslaagd voor hun B-rijbewijs.

Op basis van de positieve ervaringen is besloten om de tijdelijke regeling definitief te maken. Onderliggende wetgeving zal nu verder worden uitgewerkt. Nederland sluit daarmee aan op landen als Duitsland, Frankrijk en Zweden, waar jonge automobilisten ook onder begeleiding de weg op mogen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Tot snel bij Roberts Rijschool

Comments are closed.